Radiohistorisk Forening Vest

Der hygges i "MOJN"

Der snakkes om de gamle apparater.

Lørdag den 9. maj havde Sønderjyllands Radiomuseum besøg af Radiohistorisk Forening Vest. Foreningen skulle naturligvis se de nye tiltag, der var gjort på museet, men formålet var også at overtage nogle af de mange radioer, som museet har på sit lager.

Museet modtager hvert år rigtig mange apparater, og museet håndterer disse donationer på følgende måde:

Er apparatet i en bedre stand end den tilsvarende på museet, går det nye apparat ind som erstatning for det gamle.

Indgår apparatet ikke som erstatning for et tilsvarende apparat på museet, men er det alligevel i en god stand, hensættes det på lager med henblik på foræring til en interesseret samler.

Det skal pointeres, at museet ikke modtager penge for disse apparater.

Er apparaterne i en meget dårlig stand uden nogen særlig teknisk værdi, overføres disse til trådkurven på genbrugspladsen.

Modtages der fine apparater, som museet ikke er i besiddelse af, indgår de selvfølgelig fluks i museets udstilling.

Dagen startede med besøg på museet, og efterfølgende var der frokost i elevhyggerummet ”Mojn” i kælderen på EUC Syds skolehjem.

Efter frokosten fortsatte man i ”Mojn” med en fælles snak om renovering af kabinetter, og museet bidrog i denne sammenhæng med et indlæg fra museets chefkonservator Per Hebelstrup.

Dagen sluttede med deltagernes gennemsyn og udvælgelse af apparater fra museets lager, hvilket skønsmæssigt betød fjernelse af ca. 200 apparater.

En god dag for samlerne og en god dag for museet.