Sønderjyllands Radiomuseum

Generalforsamling den 25. april 2018

Generalforsamlingen 2020 er - grundet situationen med Covid 19 - i foreningen enstemmigt udskudt til 2021.


Bestyrelsen og suppleanter og andre tillidsposter kører videre som valgt på generalforsamlingen i 2019.
Sønderjyllands Radiomuseum


Generalforsamling d. 24. april 2019


Formandens beretning


 


Sønderjyllands Radiomuseum er i fortsat god gænge takket være en kerne af trofaste medlemmer. Såvel dem der bidrager til en hyggelig time ved morgenkaffen og dem der efterfølgende hygger sig med at få aldrende elektronik til at ”spille” igen. Sidstnævnte er også dem der holder os med den livsvigtige medicin. I sådan en grad at vi i en periode har modtaget en ”hund” i stedet for medicinen.


For at vende tilbage til morgen (og eftermiddags)-kaffen, så kan vi med mellemrum mønstre tæt på halvdelen af medlemsskaren. Med jævne mellemrum tillader medlemmerne sig at have fødselsdag hvilket har haft en negativ virkning på kaffekassens beholdning. I den anledning bestemte en beslutsom bestyrelse at morgenkaffen altid koster 10 kroner, og vil fødselaren glæde flokken, kan det ske med en supplerende aftale med bager-Niels (ikke kokken, Povl).  Husk at kaffekassen bl.a. skal dække det efterfølgende traktement og bespisningen i perioder hvor kantinen har lukket. Undervejs har vi skiftet leverandør af rundstykker. Kvicklys morgentilbud var ikke længere egnet, men så var det godt at Niels kunne træde til med rundstykker, ofte suppleret med lidt ekstra til ganen.


 


Medlemstallet er stabilt. Vi er i skrivende stund 43 medlemmer inkl. 3 æresmedlemmer. Da vores kontakt med medlemmerne i forbindelse med kontingentopkrævningen fortsat er med e-mail er det vigtigt at i melder ændringer i jeres mailadresser til mig. Manglende svar på kontingentopkrævningen vil automatisk betyde at man bliver slettet af medlemslisten.


 


Antallet af besøgende er steget lidt i forhold til optælling sidste år. En gennemgang af gæstebogen giver 175 gæster fordelt på 90 besøg. Over årets ca. 50 åbningsdage har vi besøgende hver onsdag, hvilket for et lille specialmuseum som vores må betegnes som tilfredsstillende. Tallet 175 er i øvrigt til den konservative side idet det ikke er alle besøgende der får skrevet i gæstebogen. Blandt de besøgende er der flere lokale grupper og klasser fra skolen som de faste indslag.


Som én af de sidste arrangementer, var vi Bent Andersen behjælpelig med et møde i Citroen klubben, der omfattede visning af filmen om Håndværkerskolens bygning i 1939, bespisning (grønlangkål med tilbehør og risalamande) og slutteligt besøg i radiomuseet med kaffe og tilbehør.


Otto Bjørn Carlsen og jeg har også optrådt på slap line i Mølleparkens Plejehjems mandegruppe. Det foregik i Fællesskabets Hus i Perlegade. Igen var det den gamle film der holdt for og efterfølgende fortalte Carlsen om Stikoni.


På det seneste har vi haft besøg af en specialklasse fra Ørstedsgade hvor en af elever efterfølgende har besøgt os om onsdagen.


 


Vi er fortsat med i den lokale avis under ”museer” om onsdagen. Vores postkort ligger på turistbureauet hvor vi med jævne mellemrum supplerer med en ny stak.


 


Radiomuseets ekskursion i 2018 gik d. 23. august til Billund hvor vi besøgte firmaerne HN Group og Scandinavian Avionics A/S.


HN Group ved Henrik Nicolaisen er et firma der har specialiseret sig i fremstilling af plastprodukter, og ikke kun selve støbningen, men hele processen fra konstruktion og fremstilling af støbeværktøjerne og frem til den løbende fremstilling og levering af det færdige produkt. Det var meget spændende at følge processen, specielt i det veludstyrede maskinværksted. Vi blev modtaget af Henrik, der bød os at tage plads ved et veldækket morgenbord med tilhørende medicin. Det var en fornøjelse at mærke det positive miljø der hærskede i firmaet.


Efter HN Group kørte vi til lufthavnen hvor vi skulle besøge Scandinavian Avionics A/S. Firmaet servicerer flyelektronik og har specialiseret sig i ombygning af cockpitter fra traditionelle instrumenter til skærme. Vi blev modtaget af firmaets direktør, Michael R. Truelsen der viste sig at være elektronikmekaniker fra Sønderborg. Firmaet beskæftigede mange medarbejdere med en grunduddannelse som elektronikmekanikere.


 


Afslutningen på ekskursionen var som traditionen byder den meget hyggelige middag hos Margot og Alex. Jeg kan endnu genkalde mig den knitrende fornemmelse af citronfromagen mod ganen! Under middagen fik Alex udleveret sit uddannelsesbevis som radiomekaniker på 1965 niveau. Alex blev desværre ramt af en blodprop i hjernen tidligere på året, men er i stadig bedring. Han bemander således Koldingafdelingen dagligt og vil på et tidspunkt vende tilbage og igen besætte pladsen på Stikonis værksted sammen med Bent.


Når vi er ved sociale tiltag vil jeg også lige nævne vores julemiddag. Det er mit indtryk at alle hyggede sig og blev mætte. Grønlangkål og risalamande ”ligger godt i maven. ”


Quick Service har stadig rigeligt at lave. Det skyldes bl.a. at der bliver henvist til os når kunder henvender sig til AV-Connection med at behov for reparation af ældre underholdningsudstyr. Det er i øvrigt mest B&O-udstyr og større japanerforstærkere kunderne vil have vagt til live igen. Det er godt at vi har en specialist i B&O grammofoner.


Der kommer også fortsat donationer hvilket medfører at noget må stilles på ”loftet”. Vores depot i garagen fik ikke nogen lang levetid, i stedet fik vi tildelt lokalet under salen. Besøget af Radiohistorisk Forening Vest efterlod desværre temmelig meget så der er, med det der er kommet til, efterhånden temmelig meget i kælderen. Der er dog heldigvis plads endnu.


 


Til slut vil jeg takke jer alle for at bidrage til museets miljø og trivsel på den ene eller anden måde, ingen nævnt, ingen glemt. Det vi har her på skolen er helt specielt, så en tak til skolen for at have gjort det muligt.


Til slut tak til skolen som giver os en udstrakt service. Ikke mindst kantinen er opmærksom på vores tilstedeværelse og tilbyder forplejning selvom der køres på lavt blus. Tak.


 


Sønderborg d. 24. april 2019


              


Sønderjyllands Radiomuseum Driftsregnskab 17-4-2018 – 24-4-2019


Kassebeholdning pr. 17-4- 2018……………………………………………..4837,64 kr
Bankbeholdning  pr. 17-4-2018   ……………………………………….…..9716,37 kr                                                                                                                            Samlet beholdning pr. 17-4- 2018………………………………………….14554,01 kr

Indtægter: Rundvisninger…………………………………………………………………………………..690,00 kr Kontingent……………………………………………………………………………………..8400,00 kr                                                                                                                                                                                                                     9090,00 kr                                                                                                                                                     
Udgifter efter nummererede bilag:

 1) 16-5-2018 Torben Krogh (Global Tools)……………………………...1203,75 kr  2) 18-5-2018 Tommy Mikkelsen (Morgentilbud)…………………………125,00 kr  3) 18-5-2018 S Dyhr (Kolonialvarer)…………...…………………...………...289,55 kr  
4) 11-6-2018 Erwin B Sorth (Knastelak)………………………….……...…..105,00 kr  
5) 20-6-2018 S Dyhr (Bog til Karl & Hella)…………………….……………199,95 kr  
6) 12-7-2018 Dørklokke & Printerpatron…………………………….……….169,00 kr  
7) 8-8-2018S Dyhr (Lidl-værktøj)………………………………………..………217,00 kr  
8) 8-8-2018 Torben Krogh (Banggood)……………………………...…………651,00 kr  
9) 29-8-2018 Tommy Mikkelsen (Vin)………………………………...……….228,00 kr 
10) 29-8-2018 Preben Denker (Chokolade)………………………………....200,00 kr 11) 2-11-2018 S Dyhr (Toptryk)……………………………………………..….....968,75 kr 
12) 3-12-2018 Toben Krogh (Harald Nyborg)…………………………......74,00 kr 13) 28-12-2018 Torben Krogh (Mikroskop)……………………………...…778,43 kr 14) 28-12-2018 Torben Krogh (Støvsuger)……………………………….....200,00 kr 15) 28-12-2018 Torben Krogh (Told & moms)..………………………….....181,00 kr 16) 1-2-2019 Kontogebyr Frøs………………………………………………...………600,00 kr
17) 7-3-2019 Torben Krogh (Batterier)…………………………….…………….74,00 kr 18) 7-3-2019 S Dyhr (Strømforsyning)………………………...………….…..106,00 kr 19) 22-3-2019 Torben Krogh (Hobby Parts)…………………………………..68,00 kr 20) 22-3-2018 Preben Denker (Lampe)……………………………...……….....75,00 kr 21) 24-4-2019 S Dyhr (AV Connection)…….……………………...……….....165,00 kr 22) 24-4-2019 OB Carlsen (Printer og værktøj)………….…    ……1865,00 kr                                                                                                                                                                                                                   8543,43 kr                                                                                                                .    

Kassebeholdning  pr 24-4-2019……………………………………………..…….5527,64 kr Bankbeholdning   pr 24-4-2019………………………………………….….…….9572,94 kr                                                                                                                    __________      ___________ Balance……………………………………………………………………..23644,01 kr    23644,01 kr
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.


 


M ødet var indkaldt efter vedtægterne og tilstede var 25 deltagere.


 


1.     Valg af dirigent. Tommy Mikkelsen blev valgt.


 


2.    Valg af referent.  Jørn-Peder Wind valgt.


 


3.    Formandens beretning.


Sven Dyhr nævnte bl.a. at det var en fortsættelse af den gode ”gænge” for museet. Medlemstallet var stabilt. Der har været 175 gæster over 90 besøg og der var fortsat donationer. Han takkede alle sammen for bidrag til museets miljø og ikke mindst til Kantinen.


 


Forsamlingen godkendte beretningen


 


4.    Fremlæggelse af revideret regnskab.


Kasserer Otto Bjørn Carlsen gennemgik regnskabet.


Forsamlingen godkendte regnskabet.


 


5.    Budget for det kommende år incl. fastlæggelse af kontingent.


 


Forsamlingen vedtog uændret kontingent på 200 kr.


 


6.    Indkomne forslag. Der var ingen.


 


7.    Valg til bestyrelsen.


 


På valg er:


 


Til bestyrelsen: Nils Thun og Otto B. Carlsen. Begge blev genvalgt.


 


Til suppleanter: Tommy Mikkelsen og Arne Dau.


Tommy modtog genvalg og Arne Dau var indstillet og blev valgt.


 


Til Revisor: Alex Torp og Preben Denker. Begge blev genvalgt.


 


Til revisor sup.: Bent Andersen blev genvalgt.


 


8.    Eventuelt.    Ingenting.


 


 


Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.01 | 15:38

Hej Arne, kommer du fra Tullebølle?

...
03.12 | 13:30

Tak for det, nu husker jeg også navnet.

Mvh. Jørgen Jensen

...
03.12 | 10:56

Kaj Bisgaard

...
01.12 | 10:07

Jeg gik på radioskolen fra marts 1963 til oktober 1965. Vi havde en dygtig lærer, der hed Bisgaard. Hvad hed han til fornavn?
Med venlig hilsen Jørgen Jensen,

...
Du kan lide denne side