Sønderjyllands Radiomuseum

Generalforsamling den 27. april 2016                              

Sønderjyllands Radiomuseum


Generalforsamling d. 27. april 2016


Formandens beretning


 Sønderj yllands Radiomuseum er i fortsat god gænge takket være en kerne af trofaste medlemmer. Såvel dem der bidrager til en hyggelig time ved morgenkaffen og dem der efterfølgende hygger sig med at få aldrende elektronik til at ”spille” igen. Sidstnævnte er også dem der holder os med den livsvigtige medicin.            

                          

Medlemstallet stiger langsomt tenderende det stabile. Vi er i skrivende stund 37 medlemmer og 3 æresmedlemmer. Ved sidste generalforsamling efterlyste jeg nogle yngre medlemmer, men de er åbenbart svære at finde, så Jan of Kim må fortsat bære titlen ”Museets ungdom”.

                  

Antallet af besøgende er ikke så stort som ved forrige optælling. En gennemgang af gæstebogen giver 176 gæster fordelt på 79 besøg. Fordelt over årets ca. 50 åbningsdage har vi besøgende hver onsdag, hvilket for et lille specialmuseum som vores må betegnes som tilfredsstillende. Tallet 179 er i øvrigt til den konservative side idet det ikke er alle besøgende der får skrevet i gæstebogen.
Blandt de besøgende vil jeg fremhæve Stikonis to brødre, Erling- og Asger Kofoed-Nielsen. Sidstnævnte ledsaget af sin hustru. De fik blandt andet sat på plads at Stikonis far var maskiningeniør på Kamgarnspinnerriet. Efterfølgende fik museet besøg af Asgers kones kusine som fik tilføjet nogle sider af Stikoni som et samlende familiemenneske.


I det forgange år har museet også bidraget til at andre museer i området har kunnet fremtræde historisk korrekt på det radiohistoriske felt. Gennem Alex har Besættelsesmuseet i Kolding fået en radio fra 40-erne og Genforenings- og grænsemuseet modtog en Philips ”Bispehue”


Det forgangne år bød også på den traditionelle ekskursion. Den gik denne gang til Kibæk hvor vi besøgte Lauge Moselund. Da vi ankom, blev vi bænket og nød vores medbragte rundstykker til Lauges kaffe og pålæg.
Lauge er en i sandhed bemærkelsesværdig person med en ikke mindre bemærkelsesværdig samling af B&O-apparater. Samlingen er komplet, flot opstillet og restaureret til perfektion. Det skal retfærdigvis tilføjes at Lauge beskæftiger både en møbelsnedker og en radiomekaniker til at forestå restaureringsarbejderne. Som et lille kuriosum interesserer Lauge sig også for store landbrugs- og entreprenørmaskiner.
Efter besøget hos Lauge gik turen til Sdr. Omme kro hvor Alex havde bestilt en fremragende frokost med højt belagt smørrebrød. Ingen gik sultne derfra.
Traditionen tro afsluttedes dagen med middag hos Margot og Alex på Topasvej. Citronfromagen står stadig for mit indre blik. Tak.


Stikonis værksted viste sig også at rumme en hidtil uopdaget kilde til information om Stikonis færden fra hans læretid hos Hans Hansen, Radiomagasinet og overtagelsen af Radio Duus. I skrivebordet på værkstedet lå der en brun samlemappe der viste sig at indeholde samtlige bilag på betalinger Stikone har foretaget i perioden 26. 01.1950 til 28.03.1956. Vi kan bl.a. konstatere at han betaler 59 kroner og 10 øre for en returbillet til København (teknologisk institut) d. 3. juni 1953 for at aflægge svendeprøve. Efter svendeprøven arbejder han 3 måneder i Schweiz. Derefter aftjener han sin værnepligt ved flyradertjenesten i Skrydstrup. Efter Værnepligten, som afsluttedes som korporal, arbejdede han hos Terma i Aarhus. I denne periode bliver Stig også forlovet med idet han køber to ringe hos Hans Bleshøy. I alt kr. 105,60 incl. Afgift. Medens Stig var i Aarhus tager han køreundervisning ved Viby Taxa. Hele gildet kostede inkl. køreprøve kr. 218,00. Bilagene stopper lige inden han overtager virksomheden i Jernbanegade til begyndelsen af april 1956.


I årets løb er der også kommet fornyelser til i museet. Per har opsat en væg med hylder i det nostalgiske hjørne. Her har han også fabrikeret i lille reol til vores forsat voksende bogsamling.
Der kommer også fortsat donationer hvilket nu medfører at noget må stilles på loftet. Der er dog heldigvis masser af plads endnu.
For at vende tilbage til Per, har han bragt Stikonis kontor tættere på historien idet han har fremstillet et pengeskab der nu fylder den bare væg ind mod værkstedet. Det er det flotteste arbejde man kan tænke sig. Tak Per!


Vores mekaniske værksted er også gjort færdigt med værktøj på tavlen.


2015 var også året hvor i havde eksisteret i 5 år og dermed udløb vores kontrakt med skolen om brugsretten til lokalerne. I den anledning inviterede vi Finn Karlsen til at deltage i morgenkaffen hvor vi redegjorde for vores aktiviteter og besøgstallene. Da vi for 5 år siden fik kontrakten var det med bemærkningen ”der kan ske meget på 5 år”. Vi har bevist vores levedygtighed ved såvel besøgstal som stabilt medlemstal. Resultatet blev at vi fik forlænget kontrakten med 10 år! Tillykke til jer alle og tak til skolen for den anerkendelse der ligger i kontraktforlængelsen.


Da vi åbnede museet for 5 år siden var duften af gamle radioer massiv. Den er efterhånden aftaget men har blot udfældet sig i et gråt lag på hylder og apparater. I den forbindelse vil jeg takke Ove og Ebbe for at sørge for at gulvet er rent i såvel museum som møderum.
Det med det grå lag på hylderne vender jeg tilbage til én af dagene!


Til slut tak til skolen som giver os en udstrakt service. Ikke mindst kantinen er opmærksom på vores tilstedeværelse og tilbyder forplejning selvom der køres på lavt blus. Tak.

                     

Sønderborg d. 26. april 2016

Sv en Dyhr
Formand            


 

               


            

Sønderjyllands Radiomuseum

Driftsregnskab 19/3-2015  -  1/4-2016

 

Kassebeholdning pr.   19/3-2015....………………………………………7.229,54 kr

Bankbeholdning pr.    19/3-2015..…..3.520,37 kr

                                                                                                                    __________

Samlet beholdning pr. 19/3-2015.….10.749,91 kr

 

Indtægter:

Rundvisning……...…………………..830,00 kr

Kontingent via bank…...…………...7.200,00 kr

Indbetaling til udflugt 4/9…………..1.800,00 kr

Renter 31/12-2014….........…………….10,56 kr

                                                                                                                  __________

                                                                                                                       9.840,56 kr
Udgifter efter nummererede bilag:


1) 20/5-15 Sven Dyhr (farvepatroner, Hjem & Fix)…...861,35 kr


2) 10/6-15 Arne Møller (Scansonic Dab) ……………..299,00 kr                                                     

3)   1/7-15 Sven Dyhr (Hjem & Fix)…………………..149,00 kr


5)   8/9-15 Sven Dyhr (udflugt + skruestik)…………...658,90 kr


6) 16/11-15 Per Hebelstrup………………………….1.015,80 kr


7) 26/11-15 Teknidan ApS…………………………….431,25 kr


8) 26/11-15 Sven Dyhr (Skruetvinger)………………...140,00 kr


9)   6/1-16  Sven Dyhr (Wohlenberg)………………….335,00 kr


10) 10/2-16 Sven Dyhr (Biltema)……………………1.625,40 kr


11)  4/9-15 Smørrebrød på Sndr. Omme Kro………. 1.683,00 kr


       Returbetaling til Poul Hellerøe……………………100,00 kr


       Returbetaling til Ove Møller……………………....100,00 kr


                                                                                  ___________


                                                                                      7.398,70 kr                                                         


 


Kassebeholdning  pr. 1/4-2016…………………….....6.176,54 kr


Bankbeholdning   pr. 1/4-2016……………………….7.015,23 kr


                                                                                     __________


Balance                                                                        20.590,47 kr       20.590,47 kr                                  

                 


  Referat af generalforsamlingen

   

   Dagsorden:          

               

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

 5. Budget for det kommende år incl. fastlæggelse af kontingent

 6. Indkomne forslag

 7. Valg til bestyrelsen

 8. Evt.

                                          

 1. Valg af dirigent: Tommy Mikkelsen blev valgt som dirigent. Tommy Mikkelsen startede med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, ifølge gældende regler sendt pr. mail til medlemmerne.

   

 2. Valg af referent: Karim Pedersen er valgt som referent.

   

 3. Bestyrelsens beretning: Foreningen har nu 37 betalende medlemmer og 3 æresmedlemmer. Der er sket et lille fald i antallet af besøgende på Sønderjyllands Radiomuseum. Der har været 176 gæster fordelt på 79 besøg. Blandt de besøgende var også Stikonis to brødre, Asger og Erling Kofoed-Nielsen. I samme periode har museet bidraget til, at andre museer i regionen kan fremstå historisk korrekt, gennem restaurering af radioer. Den 4. september var radiomuseet på sin årlige sommerekskursion, der denne gang gik til Lauge Moselund i Kibæk med Danmarks måske største samling af B&O.

  Den eksisterende aftale med EUC Syd om brugsretten til lokalerne udløb i 2015, og der er indgået en ny aftale som forlænger brugsretten med 10 år. Der blev udtrykt en særlig tak til Ove og Ebbe for rengøring. Desuden blev der udtrykt tak til skolen og ikke mindst skolens køkken for det høje serviceniveau..

   

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab: Det reviderede regnskab viser indtægter på sammenlagt 9.840,56 kroner og udgifter på 7.398,70 kr. Kassebeholden er opgjort til 6.176,54 kr. pr. 01.04.2016 og bankbeholdning er opgjort til 7.015,23 kr. pr. 01.04.2016. Balancen er opgjort til 20.590,47 kr. Regnskabet blev godkendt.

   

   

 5. Budget for det kommende år incl. fastlæggelse af kontingent: Der er ikke fastlagt budget for det kommende år, da foreningens udgifter er meget variable. Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau (200 kr. om året). Kontingentet opkræves fra medlemmerne den 1. maj og der mindes om, at navnet bedes påført overførslen, samt at oplyse såfremt mailadressen ændres.

   

 6. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.

   

 7. Valg til bestyrelsen: På valg til bestyrelsen var: Sven Dyhr og Arne Møller, begge blev genvalgt.

  Til suppleanter: Tommy Mikkelsen genvalgt som suppleant, Per Zacho indstillet og valgt som suppleant.

  Til revisor: Alex Torp og Jens Hansen, begge blev genvalgt.

  Til revisor supp. Bent Andersen blev genvalgt.

   


 1. Evt.: Det blev bemærket, at Sønderjyllands Radiomuseum ikke indgår i den nye brochure om Sønderborg og omegn. Der tages kontakt til turistbureauet med henblik på at inkludere museet i den nye udgave af brochuren.

   

  Referat: Karim Pedersen

   

                                   

        

  
        

Referat fra generalforsamling d. 27.04.2016


 


 


Dagsorden:


 


 


 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

 5. Budget for det kommende år incl. fastlæggelse af kontingent

 6. Indkomne forslag

 7. Valg til bestyrelsen

 8. Evt.

   

   

   


 1. Valg af dirigent: Tommy Mikkelsen blev valgt som dirigent. Tommy Mikkelsen startede med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, ifølge gældende regler sendt pr. mail til medlemmerne.

   

 2. Valg af referent: Karim Pedersen er valgt som referent.

   

 3. Bestyrelsens beretning: Foreningen har nu 37 betalende medlemmer og 3 æresmedlemmer. Der er sket et lille fald i antallet af besøgende på Sønderjyllands Radiomuseum. Der har været 176 gæster fordelt på 79 besøg. Blandt de besøgende var også Stikonis to brødre, Asger og Erling Kofoed-Nielsen. I samme periode har museet bidraget til, at andre museer i regionen kan fremstå historisk korrekt, gennem restaurering af radioer. Den 4. september var radiomuseet på sin årlige sommerekskursion, der denne gang gik til Lauge Moselund i Kibæk med Danmarks måske største samling af B&O.

  Den eksisterende aftale med EUC Syd om brugsretten til lokalerne udløb i 2015, og der er indgået en ny aftale som forlænger brugsretten med 10 år. Der blev udtrykt en særlig tak til Ove og Ebbe for rengøring. Desuden blev der udtrykt tak til skolen og ikke mindst skolens køkken for det høje serviceniveau..

   

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab: Det reviderede regnskab viser indtægter på sammenlagt 9.840,56 kroner og udgifter på 7.398,70 kr. Kassebeholden er opgjort til 6.176,54 kr. pr. 01.04.2016 og bankbeholdning er opgjort til 7.015,23 kr. pr. 01.04.2016. Balancen er opgjort til 20.590,47 kr. Regnskabet blev godkendt.

   

   

 5. Budget for det kommende år incl. fastlæggelse af kontingent: Der er ikke fastlagt budget for det kommende år, da foreningens udgifter er meget variable. Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau (200 kr. om året). Kontingentet opkræves fra medlemmerne den 1. maj og der mindes om, at navnet bedes påført overførslen, samt at oplyse såfremt mailadressen ændres.

   

 6. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.

   

 7. Valg til bestyrelsen: På valg til bestyrelsen var: Sven Dyhr og Arne Møller, begge blev genvalgt.

  Til suppleanter: Tommy Mikkelsen genvalgt som suppleant, Per Zacho indstillet og valgt som suppleant.

  Til revisor: Alex Torp og Jens Hansen, begge blev genvalgt.

  Til revisor supp. Bent Andersen blev genvalgt.

   


 1. Evt.: Det blev bemærket, at Sønderjyllands Radiomuseum ikke indgår i den nye brochure om Sønderborg og omegn. Der tages kontakt til turistbureauet med henblik på at inkludere museet i den nye udgave af brochuren.

   

  Referat: Karim Pedersen

   

  Deltagere i generalforsamlingen:


Formanden orienterer.

Generalforsamlingen sluttede med lidt godt til ganen.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.02 | 11:10

Hr. Sven Dyhr.
Tak for venlig modtagelse på museet både den 1. februar og den 22. februar.
Det var imponerende at se Jeres museum.
Mvh. Flemming Jensen

...
02.02 | 11:45

det ser fint ud
MVH kaj fra Fuglebjerg (Haldager radiomuseum) OBS det er privat.

...
02.10 | 12:22

Hans Henrik Christensen til højre er søn af Radio Christensen, til venstre sidder Leif Jespersen fra Mjels, som var værkfører på værkstedet.

...
21.09 | 23:18

Hej Hans.
jeg har tlf.nr. til Jan Rasmussen, der er interesseret i dit tv
74648668 og 20280668
Venlig hilsen
Alex

...
Du kan lide denne side