Sønderjyllands Radiomuseum

Generalforsamling den 27. april 2022

Referat af generalforsamling i Sønderjyllands Radiomuseum onsdag den 27. april 2022 kl. 18:30

Formand Sven Dyhr bød velkommen.

Tommy Mikkelsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt.

Alex Torp blev valgt som referent.

Bestyrelsens beretning ved formand Sven Dyhr er vedlagt.

Regnskabet var godkendt af revisor Alex Torp og blev omdelt til medlemmerne.

Kontingent er fortsat 200 kr. om året.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg:

Sven Dyhr formand og Arne Møller bestyrelsesmedlem blev genvalgt.

Tommy Mikkelsen genvalgt som suppleant og Kenneth Nytofte nyvalgt som suppleant.

Alex Torp ,og Preben Denker genvalgt som revisorer.

Under eventuelt efterlyste Alex Torp en eller anden form for profilbeklædning

til megen moro I forsamlingen.

Der indkøbes en rygbåren støvsuger.

Bestyrelsens beretning ved formand Sven Dyhr

Sønderjyllands Radiomuseum har til oktober eksisteret i 12 år.

Denne generalforsamling er den første efter coronanedlukningen. Vi så os nødsaget til at aflyse forsamlingen i 2020 og 2021. Det er således 3 år (2019) siden sidste forsamling. Aktiviteten i disse 3 år har været præget af de begrænsninger epidemien lagde på samfundet, herunder specielt forsamlingsforbuddet og lukning af museerne.

Vi har desværre også haft et dødsfald blandt vores medlemmer. Arne Dau Andersen gik bort efter lang tids sygdom. På trods af tiltagende svækkelse var Arne ofte på museet når eftermiddagskaffen var på bordet.

På trods af nedlukningen er vores medlemstal stigende. Ved beretningen 2019 var vi 43 + 3 æresmedlemmer. Nu er vi 53 + 3 æresmedlemmer. Det skyldes måske at det sidste år har været gratis! Men nu er det slut, jeg sender opkrævning ud efter denne forsamling. I den forbindelse er det meget vigtigt at jeg har jeres mailadresser idet min medlemsliste kun indeholder jeres navne og mailadresser. Manglende svar på kontingentopkrævningen (betaling eller udmeldelse) vil automatisk betyde at man bliver slettet af medlemslisten.

Gæstebogen. Det var med lidt nervøsitet jeg gik i gang med at optælle besøg, men perioderne med lukning har ikke haft den indflydelse på besøgstallet som man kunne frygte. Fra d. 28/4-19 til d. 20/4-22 (3 år) har der i alt været ca. 400 gæster fordelt på 158 besøg. Det giver ca. 133 gæster og 53 besøg pr. år i forhold til 2019 beretningen der gav 175 gæster og 90 besøg.

Det er mit indtryk at museet er kommet godt i gang efter krisen, der er ofte brug for at støve fortællingen om Stikoni af. Ud over enkeltpersoner har vi jævnligt besøg af grupper. De sidste var 4 beboere fra plejehjemmet i Augustenborg der fik en tur ned af Memory Lane.

Der kommer stadig nye donationer til museet. Noget så interessant at det kommer på hylderne i museet og noget må i kælderen.  Det har afstedkommet et naturligt behov for at få set nærmere på beholdningen. Radiohistorisk Forening Vest har en stående invitation til at dykke i vores depot, men de har ikke været særligt sultne.

Vores fremskudte udstilling i Marmorhallen er efter 11 år blevet fornyet. Der havde bogstaveligt talt lagt sig et pænt lag støv på genstandene ligesom belysningen var forældet. Der er sket meget med LED-belysning på 11 år. Det nye tema i udstillingen er maritimt, idet vores medlem Mogens Gregersen har stillet MP-Petersen udstyr til rådighed. Desuden er der udstyr fra bl.a. SP. Der mangler endnu noget forklarende tekst til de udstillende genstande.

Der er stadig godt gang i serviceafdelingen. Folk med et behov for service af ældre udstyr bliver jævnligt henvist af byens erhvervsdrivende (AV-Connection) ligesom mund til øre metoden også bruges.

Når jeg ser mig om i museet sådan en onsdag er der en gevaldig aktivitet. Jeg selv sørger for at der er mad på bordet og opvaskemaskinen kører. Så er der dem der viser gæster rundt og plejer udstillingen med nye skilte. Og så er der dem der sørger for at beholdning af medicin aldrig bliver kritisk lav. Og så er der ham der kun vil reparere hvis der er rør i udstyret. Det er jo meget godt, men efterhånden som han er blevet dygtigere har han nedlagt støvsuger og støveklud til fordel for rørene. Det har efterladt et tiltagende behov for en flok der vil organisere sig i en rengøringskommando. Museet trænger i den grad til afstøvning. Coronanedlukningen forhindrede desværre ikke støvet i at falde.

Til slut vil jeg takke skolen og ikke mindst kantinen som giver os en udstrakt service. Vi ser alle frem til onsdagen med morgenrundstykker og frokost i godt selskab.

Sønderborg d. 26. april 2022

Foreningens regnskab kan ses her i løbet af få dage.